Prisøkninger på grunn av svært høye råvarepriser

Prisutviklingen på nesten alle plasttyper viser for tiden svært kraftige økninger.

Årsaken er mangel på råvarer forårsaket av den globale COVID-19-krisen, hvor mange råvareprodusenter har valgt først å kjøre lagrene sine i bunn og deretter kutte produksjonen med utsikter til et svakt første kvartal i 2021. Utviklingen i etterspørselen i Europa har imidlertid overrasket alle, og etterspørselen fra blant annet Latin-Amerika, hvor råvareleverandører har kunnet oppnå høyere priser enn i Europa, har skjerpet situasjonen enda mer.

Situasjonen for import av enkelte råvarer fra Asia har tilsvarende vært nesten ikke-eksisterende på grunn av den store mangelen på containere og de følgende svært kraftig stigende fraktprisene. Situasjonen med nedstengningen av råvareprodusentenes fabrikker i Texas, USA på grunn av den unormalt harde vinteren er en skjerpende omstendighet.

Det er en svært giftig cocktail – den generelle mangelen på råvarer forårsaker eksploderende priser.

Vi overvåker markedet svært tett i samarbeid med nettverket vårt og vil oppdatere kundene våre løpende. Vi jobber også på spreng for å sikre leveranser til konkurransedyktige priser.

Siden juli 2020 har våre kostpriser på råvarer økt:

PE: 82 % – PP 62 %.

Vi har derfor valgt i første omgang å innføre et råvaretillegg på 10 % fra 17. mars. På den måten har vi muligheten til å justere ned når prisene bli mer stabile igjen.