Leveringsbetingelser

Firmainformasjon:
Alle handler foretatt via denne hjemmesiden foregår mellom deg som kunde og

JOKA Packaging ApS
Hovedgaden 51
2970 Hørsholm
Danmark
Tlf +45 45 66 36 40 (8.30 – 16.30)
Dansk bedriftsnummer 37258210

Ordrebekreftelse:
Alle ordrer bekreftes automatisk på e-post. Hvis det skulle oppstå noen problemer med leveringen (restordre/utsolgte artikler), vil du innenfor maks 8 timer på hverdager motta beskjed på e-post. Du kan alltid følge din ordrestatus ved å følge linket i din ordrebekreftelse, eller ved å gå inn på din kundekonto. Ordrestatus står øverst til venstre på ordresiden.

Betaling:
Faktura fremsendes.
Betaling: 15 dager netto.
Ved overskridelse av gjeldende betalingsbetingelser, forbeholder vi oss retten til et rentetillegg på 1,5 % pr. påbegynt måned.

Levering:
Vi sender normalt samme dag hvis ordren mottas innen kl. 11. Alle ordrer leveres med fraktfirma etter gjeldende takster.

Tolerancer:

Vi forbeholder oss en tolerance for folietykkelsen på +/- 10 % i forhold til den teoretiske vægt, og for dimensionen +/- 5 %. Det må påregnes at op til 2 % af de leverede poser ikke vil kunne anvendes.

Ved specialordrer er kunden pligtig til at modtage følgende afvigelser i ordrestørrelsen:Under minimum = +/- 20 %
Over minimum = +/- 10 %

Det reelt leverede kvantum debiteres i henhold til den i tilbuddet afgivne stykpris.
Virksomheden forbeholder sig en tolerance for trykkets placering på +/- 15mm, og +/- 10 % for den optiske densitet.

Virksomheden er ikke ansvarlig, såfremt de leverede materialer anvendes mere intensivt eller udsættes for større belastning end aftalt.

Klichéers stand kontrolleres visuelt før brug. Klichéer ældre end tre år anses ikke for standsmæssigt egnede eller holdbare nok til brug. Klichéer opbevaret hos virksomheden udover tre år er ikke omfattet af virksomhedens forsikring.

Priser:
Ved endringer i lønninger og råvarepriser forbeholdes rett til endringer av priser på leveringstidspunktet samt prisforhøyelser på standardvarer.

Frakt:
Alle varer som sendes fra vårt lager tillegges frakt etter gjeldende takster.

Retur:
Varene skal returneres i uåpnet original emballasje til vår fabrikk .Utgiften til returforsendelser ved feilbestillinger betales av kunden.

Reklamasjon og garanti:

For å være gyldige, må eventuelle reklamasjoner fremsettes senest 30 dager etter varens mottakelse.

JOKA Packaging ApS betaler utgifter til porto for returforsendelser av denne type etter avtale.

Anvendelse

Velkommen til JOKA Packaging ApS

JOKA og dets tilknyttede partnere tilbyr dette nettsted til deg på følgende betingelser:

Fortrolighet

Se vår note om Fortrolighet som også dekker vår praksis ved ditt besøk på JOKAs nettsted.

Elektronisk kommunikasjon

Når du besøker JOKAs nettsted eller sender e-post til oss, kommuniserer du med oss elektronisk. Du samtykker dermed til å motta elektronisk kommunikasjon fra oss. Vi vil kommunisere med deg gjennom e-post eller ved oppslag på dette nettsted.

Copyright

Alt innhold på dette nettsted så som tekst, grafikk, logo, ikoner, bilder, audio clip, digitale nedlastninger, data, og software tilhører JOKA eller leverandører til JOKA. All software anvendt på dette nettsted tilhører JOKA eller våre software-leverandører.

Lisens og nettstedsadgang.

JOKA gir begrenset lisens til å bruke dette nettsted til personlige formål, og ikke til nedlastning (foruten alminnelige cache-funksjoner) eller endringer av dette eller deler herav, med mindre det foreligger uttrykkelig skriftlig tillatelse fra JOKA.

Denne lisensen omfatter ikke noen form for videresalg eller kommersiell bruk av dette nettsted eller dets innhold; herunder innsamling av data, produktlister, beskrivelser eller priser; enhver avledet bruk av dette nettsted eller dets innhold; enhver nedlastning eller kopiering av kontoinformasjoner til fordel for andre nettsteder; eller enhver bruk av data-mining (datautvinning), roboter, eller lignende datainnsamlings-verktøyer.

Dette nettsted eller deler av dette må ikke gjengis, dupliseres, kopieres, selges, videreselges, besøkes, eller på annen måte brukes til noen form for kommersiell bruk uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra JOKA. Du må ikke anvende frames-teknikker til å skjule handelsmerker, logoer eller annen eiendomsinformasjon (omfattende bilder, tekst, side layout, eller sider) fra JOKA og våre partnere uten uttrykkelig skriftlig tillatelse.

Du må ikke anvende JOKAs navn eller handelsmerker i META-tags eller annen “skjult tekst” uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra JOKA. Enhver uautorisert bruk opphever omgående tillatelse eller lisens gitt av JOKA.

Du har en begrenset, oppsigelig og ikke eksklusiv rett til å opprette et link til JOKAs nettsted så lenge linket ikke avbilder JOKA, dets partnere, eller deres produkter eller tjenester på en falsk, misvisende, nedsettende eller på annen vis negativ måte.

Det er ikke tillatt å bruke JOKAs logo eller annen relatert grafikk eller handelsmerker som en del av linket uten uttrykkelig skriftlig tillatelse.

Din konto

Som bruker av dette nettstedet er du selv forpliktet til å opprettholde fortroligheten omkring din konto og passord, gjennom begrenset adgang til din datamaskin, og du aksepterer ansvaret for alle hendelser som måtte forkomme på din konto.

JOKA og dets partnere forbeholder sig retten til, ved misbruk, å nekte ytelser, lukke konti, fjerne eller rette innhold, eller annullere ordrer uten varsel.

Anmeldelser, kommentarer, kommunikasjon og annet innhold

Besøkende må tilføye anmeldelser, kommentarer og annet innhold og sende forslag, ideer, kommentarer, spørsmål, og anden informasjon, så lenge innholdet ikke er ulovlig, pornografisk, truende, overtreder “privatlivets fred”, overtreder andres rettigheder, eller på annen måte er injurierende mot tredje person eller gruppe, og ikke består av eller inneholder software-virus, politisk propaganda eller kommersiell reklame.

Du må ikke bruke falsk e-post adresse, utgi deg for å være en annen person, firma eller forening. JOKA forbeholder seg retten (men ikke plikten) til å fjerne eller rette slikt innhold, men vi fører ikke regelmessig kontroll av ovennevnte materiale.

Såfremt du inntaster eller sender materiale, og med mindre vi angir annet, gir du JOKA og dets partnere en ikke-eksklusiv, royalty-fri, vedvarende, uoppsigelig, og full rett til å bruke, gjengi, endre, tilføye, offentliggjøre, oversette, skape avledet materiale, distribuere, og vise dette innhold over hele verden på et vilkårlig medium. Du gir JOKA og dets partnere retten til å bruke det anvendte navnet/synonymet hvis det ønskes. Du garanterer at du eier eller på annen måte har retten til det innholdet du videregir; at innholdet er presist; og at bruken av innholdet fra deg ikke overtreder dette og ikke vil forvolde skade på noen person eller gruppe; og at du vil frita JOKA eller dets partnere for alle krav reist som konsekvens av innhold innsendt av deg.

JOKA har rett, men ikke plikt, til å overvåke, rette eller fjerne enhver aktivitet eller innhold. JOKA kan ikke holdes ansvarlig og påtar seg intet ansvar for materiale innsendt av deg eller 3. person.

Copyright klager

JOKA og dets partnere respekterer andres rettigheter. Hvis du mener at ditt arbeid er blitt kopiert på en måte som anfekter copyright, så send din klage til oss på e-post.

Eiendom

Alle produkter kjøpt hos JOKA forblir JOKA’s eiendom inntil du mottar varen. Det betyr at risikoen for bortkommet post påhviler JOKA. Risikoen for returforsendelser påhviler deg som kunde inntil JOKA mottar varene.

Produktbeskrivelser

JOKA og dets partnere bestreber seg på å være så nøyaktige som mulig. Men JOKA kan ikke garantere at produktbeskrivelser eller annet innhold på dette nettstedet er komplett, pålitelig, oppdatert eller feilfritt. Hvis et produkt tilbudt av JOKA ikke er som beskrevet, har du kun mulighet til å returnere produktet hvis det er i ubrukt stand.

Øvrige parter

Parter, andre enn JOKA og dets partnere, tilfører services eller selger produkter på dette nettsted. Hertil kommer at vi linker til andre firmaers hjemmesider.

Vi er ikke ansvarlige for undersøkelse og vurdering av dette, og vi garanterer ikke for de tjenester som tilbys av disse firmaene eller individer eller innholdet av deres hjemmesider.

JOKA påtar seg intet ansvar for de handlinger, produkter og innhold for alle ovennevnte eller 3. part. Du bør selv lese deres fortrolighetspolitikk og andre regler for bruk.

FRASIGELSE AV ANSVAR OG BEGRENSNING AV ANSVAR

Dette nettsted leveres av -company- på en “as is” og “as available” basis. JOKA kan ikke gjøres ansvarlig, uttalt eller underforstått, for så vidt angår bruken av dette nettsted eller informasjonen, innholdet, materialet eller produkter inneholdt på dette nettsted. Du aksepterer uttrykkelig at bruken av dette nettsted er på egen risiko.

I det omfang loven tillater det, frasier JOKA alle garantier, uttalt eller underforstått. JOKA kan ikke garantere at dette nettsted, dets servere, eller e-post sendt fra -company- er fri for virus eller skadelige komponenter. JOKA kan ikke gjøres ansvarlig for evt. skader av enhver art som stammer fra bruken av dette nettsted inklusiv, men ikke begrenset til direkte, indirekte, tilfeldige og avledete skader.

Nettstedspolitikk og rettelser

Les også våre andre politikker beskrevet på dette nettsted. Disse politikkene er også gjeldende for ditt besøk hos JOKA. Vi forbeholder oss retten til, til enhver tid, å endre vårt nettsted, politikker og ovenstående retningslinjer.