Bioposer / ”grønne” poser.

Det finnes i øyeblikket 3 forskjellige typer “grønne” poser: Biobaserte, bionedbrytbare og komposterbare poser.

Fakta om biobaserte poser:
Typisk laget av sukkerrør, poteter eller mais.

Biobasert plast, ofte kalt bioplast, er kjemisk identisk med «tradisjonell» plast som baseres på fossilt brensel, typisk olje. Nedbrytbarheten i naturen er dermed identisk mellom de to typene. De ender over tid som mikroplast og endelig nanoplast som blir i miljøet i mange år. De biobaserte plasttypene (bioplast) syntetiseres ut av biomateriale som sukker og mais fremfor fossilt brensel.

Bioplast kan derfor være en god løsning når man utelukkende ser på klimautfordringen, fordi de utledede drivhusgassene ved forbrenning av bioplast fikseres i nytt biomateriale. I forhold til nedbrytbarheten i naturen har man ikke vunnet noe ved bioplast frem for plast basert på olje.

Hvis man velger denne typen av emballasje, må man vite ovenstående, samt at:

– Innholdet av bio base kan være veldig varierende – hvilken prosentdel er faktisk bio?
– Hvis posene er 100 % biobaserte, er stabiliteten av folien til fremstilling av posene overraskende dårlig.
(Etter bare noen måneder blir folien klebrig og produktet/posen mister alle tekniske funksjoner.)
– Posene er ikke 100 % resirkulerbare som EU i 2018 har bestemt at all plast skal være innen 2025.
– Noen av posene kan ikke brukes til fødevarer.

Fakta om bionedbrytbare poser og komposterbare poser:

Posene er laget av vanlig PE-plast tilsatt additiv for å nedbryte plasten. Ofte kan håndtak, glidelåser, osv ikke nedbrytes.
Nedbrytningsprosessen starter ved oppbevaring i direkte lys eller høy varme. Dette stiller store krav til korrekt oppbevaring
og håndtering, fordi posene ellers vil bli ødelagte under bruk.

Såkalt bionedbrytbart eller komposterbart plast atskiller seg kjemisk betydelig fra
tradisjonell plast, og KAN nedbrytes til co2 og vann under kontrollerte forhold med rette temperatur, oksygenforhold, lys, mikroorganismer osv.

De optimale forholdene for fullstendig nedbrytning finnes kun i industrielle anlegg!
Bruken av bionedbrytbart/komposterbart plast er altså kun en god løsning hvis man sikrer seg at materialet samles inn og håndteres i riktig anlegg.

Disse plasttypene nedbrytes derfor IKKE raskt i naturen, fordi forholdene ikke er optimale for en fullstendig nedbrytning.

Hvis man velger denne typen av emballasje, må man vite ovenstående, samt at:
– Stabiliteten av folien til produksjon av posene er dårlig: folien vil raskt klebe, og de tekniske egenskapene forsvinner.
– Posene er ikke 100 % resirkulerbare – de kan ikke smeltes om.
– Noen av posene vil ikke kunne bli godkjent til fødevarer.

Konklusjon:

Ifølge EUs beslutninger fra 2018 SKAL alt plastmateriale være 100 % resirkulerbart (recyclable) innen 2025 – det vil si at diverse bio-xxx folier, som et resultat av dette, vil bli forbudt.

I motsetning til den gjengse oppfattelsen er alle disse bio-foliene hverken 100 % nedbrytbare eller 100 % resirkulerbare, derimot ender de opp som mikro-partikler i fødevarer og i næringskjeden i naturen.

Det har derfor blitt brukt store summer den siste tiden hos de ledende plastprodusentene på å fremstille flerlagsfolier, såkalte laminater i PE/PET som kombinerer 100 % resirkulerbarhet med optimal emballering av produkter.

Joka anbefaler plastposer produsert av 100 % resirkulerbart virgin PE og PP, som vi allerede bruker til vår Minigrip® glidelåsposer i dag. Minigrip® vil ikke bli produsert som bioposer av de åpenbare grunnene nevnt ovenfor, og primært fordi Minigrip® er og vil forbli godkjent til fødevarer, samtidig vil det forbli det kvalitetsproduktet som det har vært kjent for i snart 60 år.

Vi forhandler imidlertid visse typer av bioposer, blant annet laminerte poser i laminat og papir, fordi vi kan stå inne for at disse produksjonsmessig er på linje med ordinære laminerte poser, og at de miljømessig er bedre enn de nåværende. Se spesialprodukter – Doybag. 

Alt plast skal behandles på korrekt måte, og er plasten 100 % resirkulerbar, skal den smeltes om eller forbrennes riktig. Gjør man dette, er det den mest miljøvennlige løsningen som finnes akkurat nå!

Vår misjon, og det vi tror på, er å ”utdanne” forbrukerne/våre kunder til å samle inn og behandle plasten på den riktige måten, fordi det akkurat nå er den eneste fornuftige og ansvarlige løsningen.

Vi gransker nøye all ny informasjon, og våre kunder kan være sikre på at vi ikke selger noe som er ”varm luft” eller i virkeligheten er mer skadelig for miljøet enn de eksisterende produktene.